Мнения

Тук на тази страница вие можете да споделете с нас какви Вашите виждания и идеи след проведените дни на отворените врати в ДПБ – Севлиево.
Ако желаете можете да попълните и  полето за информация с ваши координати за обратна връзка от наша страна.