Полезно

Полезно

 

Преди да постъпи пациента в болницата:

 

Постъпването в болницата става с „Назначение за хоспитализация“ в планов и спешен порядък. Вие може да бъдете насочени за лечение при нас от личен лекър, специалист от извънболнична помощ, други лечебни заведения или по Ваше желание.
Вашият личен лекър или специалист трябва да уговори ден и час за първоначален преглед в приемно-консултативният кабинет.
При приемането Ви нашият лекър-специалист ще обсъди с Вас рисковете на лечението и желението за лечение. Ако сте съгласен с предложеното от лекаря лечение или откажете леченеи, ще трябва да подпишите декларация.

Какво трябва да носите

 

  1. Документ за самоличност;
  2. Направление от личен лекър;
  3. Тоалетни принадлежности;
  4. Лични вещи.

 

Какво не трябва да носите

 

  1. Остри и режещи предмети;
  2. Алкохол;
  3. Стъклени предмети;
  4. Упойващи препарати;
  5. Лесно развалящи се храни.