Ценоразпис на услугите

ДЪРЖАВНА  ПСИХИАТРИЧНА  БОЛНИЦА – СЕВЛИЕВО

Граждани, желаещи да ползват услугите на Център за дневни грижи и клинична лаборатория на ДПБ Севлиево по собствено желание ,  следва да заплатят в касата на болницата следните цени:

 • Изследване на урина:

- за всеки показател                                       0.50 лв.

- седимент                                                       1.20 лв.

 

 • Пълна кръвна картина:

- хемоглобин                                                   0.50 лв.

- левкоцити                                                      0.50 лв.

- хематокрит                                                    1.10 лв.

- СУЕ/РУЕ/                                                      1.80 лв.

- тромбоцити                                                   1.70 лв.

 

 • Биохимия:

- протромбиново бреме                                 2.80 лв.

- кръвна захар                                                1.20 лв.

-  урея                                                              1.40 лв.

- креатинин                                                      1.40 лв.

- холестерол                                                    1.40 лв.

- общ белтък                                                    1.40 лв.

 • За издаване на медицинско документ, удостоверяващ здравословното състояние на лицето                          7.50 лв.
 • Издаване на медицински документ, неизискващ преглед-  

                                                                                         3.00 лв.

 •  Издаване на копие на медицински документ            3.00 лв.                         
 • Медицинско удостоверение за водач на МПС              6.00 лв.
 • Медицинско удостоверение за брак                            6.00 лв.
 • Медицинско удостоверение за постъпване на работа 6.00 лв.
 • Медицинско удостоверение за носене на огнестрелно оръжие                                                                           15.00 лв.
 • Издаване на копие на медицински документ            3.00 лв.
 • Медицинско удостоверение за невъоръжена охрана 10.00 лв.
 • Медицинско удостоверение за ЗЗКИ                            10.00 лв.
 • Използване на камерата по желание на близките на починали лица                                                             0.80 лв./час